سنگ گرانیت مشکی سنگ فرش با ابعاد نامنظم

سنگ گرانیت مشکی سنگ فرش باابعاد نامنظم

سنگ گرانیت برای استفاده در کفپوش بسیار سخت و محکم است. این سنگ در قطعات برش خورده به عنوان سنگ گرانیت بریده وجود دارد و برای کف مسیر پیاده یا خودرو در طراحی محوطه به دلیل استحکام به طور متداول دیده می شود. کفپوش گرانیت نیاز به نگهداری کمی دارد و سنگفرش حیاط، پاسیو و تراس بادوام برای خانه تان خلق می کند.