سنگ گرانیت کراس کات (سفید و مشکی)

سنگ گرانیت کراس کات (سفید و مشکی)

این نوع سنگ گرانیت با ابزار الات مخصوصی برش داده میشوند که جهت کف استفاده میشود و زیبایی خاصی دارد