لطفا منتظر بمانید ...

سنگ گرانیت تایل (بوک مچ)

ویدئو

ویدئوی دیسک معدنی در حال استفاده در معدن گرانیت شفق1

 

 

ویدئوی دیسک معدنی در حال استفاده در معدن گرانیت شفق 2

 

 

چگونگی فلیم کردن سنگ گرانیت

 

 

 

طریقه کارکرد قله بر در سنگبری