ShafaghStone
بیماری های ناشی از آلودگی در معادن سنگ
1392/11/23 

 

بیماری های ناشی از آلودگی در معادن

لزوما تامین ایمنی و بهداشت در معادن کشور یک مساله حیاتی است که علاوه بر تصمین سلامت انسان ها در افزایش بهره وری کار در معادن کشود نیز بسیار حائز اهمیت است مجید پور مقدم که امسال از سوی وزارت صنایع به عنوان پزوهشگر نمونه معرفی شده است در جدول زیر فهرست بیماری های ناشی از آلودگی های معادن را به صورت موجز در عین حال مفید توصیح داده است .

نام بیماری

عامل بیماری

نوع معدن و کارگاه معدنی

سیلسکوز

سیلیس (SiO2)

معادن سیلیس ̨ کارگاه شن شویی ̨ صنایع فلزی و سرامیک و کارخانجات سیمان

تالکوز Talcosis

تالک

معادن تالک  ̨ صنایع فرآوری تالک

برنشیت و پنومونی ( ذات الریه ) و آسم ( التهاب مجاری تنفسی )

دی اکسید گوگرد (SO2)

و آلاینده های جوی

معادن زغال سنگ و معادن بیتومین و مخازن نفتی

تنگی برونش ها ( گرفتگی راه های تنفسی ) Pulmonary edema

اکسیدهای سولفور (SOX)

معادن زغال نیروگاه هایی که با سوخت زغال کار می کنند و معادن بیتومین ( قیرهای طبیعی)

خیزریوی ( تورم راه های تنفسی )

اکسیدهای نیتروژن (NaX)

خروج از وسایل موتوری در معادن نیروگاههایی که با سوخت فسیلی کار می کنند

سرطان ریه

هیدروکربن های چند حلقهای معطر

خروج گاز و دود از موتورهای دیزلی موجود در معادن ̨ دود سیگار

آسم و آماس ( التهاب و آلرژی بینی )

Asthma , Rhinits

مواد آلرژی زا

گرد و غبار موجود در معادن و معادن گچ

انسداد مزمن راه های هوایی

SO2

معادن زغال سنگ و معادن بیتومین و مخازن نفتی

التهاب مجرای تنفسی فوقانی ( بینی )

افزایش غلظت ازن

مناطق جنوبی در معادن در تابستان و هوای گرم

هیپوکسی (Hypoxemia)و بیماری   آرتریو اسکلروتتیک قلب کم خونی و هموگلوبیتوپاتی انسداد مزمن ریوی ترومبوآمبولیسم

COو ترکیب مونواکسید کربن با هموگلبین

(COHb)

خروج گاز COاز وسایل موتوری و ماشین آلات موجود در معادن

اختلال دستگاه قلب و عروق و دستگاه عصبی

دی اکسید کربن

CO2

در کلیه معادنی که تهویه ندارند

متهموگلوبینمی Methemoglobinemiaنیتروزامینها nitrosamines( با علائم کبودی لب ها و پوست )

نیترات یا نیتریت

هنگامی که میزان نیتریت یا نیترات موجود در آب آشامیدنی معادن بیش از 10 میلی گرم در لیتر باشد

کرامپ و درد شکم ̨ اسهال ̨ بیماری های کلیه ̨ پروستات

کادیوم

در اثر نفوذ کادمیوم در آب های آشامیدنی معادن

نام بیماری

عامل بیماری

نوع معدن و کارگاه معدنی

پیگمانتاسیون غیر طبیعی پوست ̨ هیپرکراتوزیس ̨ احتقن مزمن بینی ̨ دردهای شکمی ̨ مزمن قلبی پای سیاه(black foot)̨ گانگرن (قانقاریای) اندامهای انتهایی سرطان پوست ̨ ریه ها ̨ غدد لنفاوی ̨ مغز استخوان ̨ مثانه ̨ کلیه و کبد و پروستات که با آرستیک در تماسی هستند

آرستیک

(AS)

معدن طلا که در اثر آتشبازی و انفجار آرستیک از گوگرد جدا می شود و به صورت آزاد وجود دارد

ASS                     AS+S

همچنین در معادن زرنیخ و رآلگار به صورت سیانور

اختلال های ذهنی ̨ اتاکسی (عدم تعادل) اختلال در راه رفتن در تکلم ̨ محدود شدن میدان بینایی و اختلال در جویدن و بلع

جیوه

(Hg)

در معادن و مناطقی که ماده معدنی سینا بر با آتشبازی استخراج می شود

سرطان ریه

ذرات کربن (C)

خروج گاز از موتور دیزلی

آزیستورین و نئوپلاسم های نای ̨ برونش و شش ̨ مزوتلیوما

Mesothelioma

الیاف آزیست

معادن آزیست (پنبه کوهی)

نئوپلاسم بدخیم مثانه ( سرطان بدخیم مثانه)

موارد و ذرات منتشر شده کوره زغال کک

کارگران واحدهای فرآوری کوره زغال

نئوپلاسم بدخیم مثانه و نای و برونش و شش

ذرات رادون

تماس مستقیم معدنکاران با مواد رادیواکتیویته

کم خونی آپلاستیک ( کم خونی که منشا مغز استخوان دارد )

تی . ان . تی

(T.N.T)

تولید مواد منفجره

گرانولوسیتوز ( کاهشسیستم دفاع بدن)

فسفر P

معادن فسفات p255و صنایع تولید مواد منفجره

انسفالیت سمی (التهاب بافت مغز)

Toxic encephalitis

سرب Pb

کارخانجات فرآوری سرب و ریخته گری

پارکینسون

منگنز Mn

منگنز

بیماری های شغلی

گره زغال

معادن زغال سنگ و بیتومین

تاثیر سر و صدا بر گوش داخلی

سرو صدای زیاد

آلودگی های صوتی در معادن

مزوتلیوما ( سرطان پرده پوشاننده ریه)

عناصر سمی

لباس های آلوده کارگران معدنی در معادن سرب

اختلالات دستگاه عصبی

حلال ها

کارگران معدنی که با حلال ها سر و کار دارند

سرطان مثانه

رنگ

کارگران معدنی که با رنگ سرو کار دارند

لوسمی یا سرطان خون

بنزن

پرسنل و کارگران معدنی که با بنزن سروکار دارند

نارسایی کلیه صدمه دیدن عملکرد دستگاه تولید مثل

سرب Pb

معادن سرب

نقص عضو از دست دادن اعضای بدن

غیر استاندارد بودن ناریه و دستگاه سیم برش الماسه و ...

در معادن سنگ های تزیینی

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

منابع :

1- مطالعه پژوهشی بیماریهای عفونی : دکتر علی پور مقدم

2- شرایط بحرانی : دکتر حمید طراوتی –دکتر فرزانه بهار